Samen sterker
dan alleen

Samenwerken met ouders betekent meer dan informeren of informatie uitwisselen. Dat gebeurt in de VMS via allerlei kanalen: smartschool, onze trimestriële ‘What’s up’, oudercontacten, infoavonden, onze ouderraad…

Wij willen echter verder gaan en onze ouders nog meer betrekken bij het onderwijsgebeuren. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van zoon of dochter. Vandaar dat wij een ‘opendeurpolitiek’ voeren voor onze leerlingen en ouders. Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar.

School en ouders hebben elkaar hard nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Daar staan wij als VMS “garant” voor!

Samen sterkerdan alleen

De
ouderraad

Voor de Zonhovense secundaire scholen is er één ouderraad waarin de ouders van leerlingen uit zowel VMS als SJB zetelen. Deze ouders vergaderen eenmaal per maand met de directie en denken op een constructieve manier mee over het reilen en zeilen van deze scholen.

De ouderraad:

  • geeft suggesties om de schoolwerking te verbeteren;
  • werkt mee aan de communicatie tussen ouders en school;
  • denkt mee over schoolrekeningen, schooluitstappen…;
  • helpt de school door een aantal activiteiten te organiseren, zoals een eetdag, infoavonden…

Elke ouder kan gedurende de periode dat een zoon of dochter bij ons is ingeschreven, lid zijn van de ouderraad.

Deouderraad
Lid worden van de ouderraad?

Wilt u actief lid worden van de ouderraad, geef uw naam dan op bij een directeur of via een vertegenwoordiger van de ouderraad of u stuurt een bericht op Smartschool.