Hoe
Inschrijven?

Wil je je inschrijven in onze school? 

Voor het huidige schooljaar:

  • Neem dan contact op met de school (via 011 81 91 11 of info@vmszonhoven.be) voor meer info en het maken van een afspraak.
  • Opmerking: Voor het huidige schooljaar (2023-2024) is onze B-stroom volzet wegens het bereiken van de maximumcapaciteit.

 

Voor het volgende schooljaar (2024-2025):

Wat heb je nodig bij de definitieve inschrijving?

  • Getuigschrift of attest van het basisonderwijs (of van het vorige schooljaar);
  • Het jaarrapport (of het rapport van het laatste volledige trimester) van het huidige schooljaar;
  • Het rijksregisternummer van jouw zoon of dochter (indien je nog niet vooringeschreven bent);
  • De definitieve studiekeuze voor het schooljaar waarvoor je je komt inschrijven;
  • Indien van toepassing: de BaSO-fiche of verslagen van de lagere school m.b.t. de geboden ondersteuning;
  • Indien van toepassing: attesten, verslagen... van het CLB, logo, ondersteuning...
  • Meer info? Mail naar info@vmszonhoven.be of bel naar 011 81 91 11 (tijdens de schooluren).


HoeInschrijven?

Benieuwd? Wie is wie?

Ontdek