Hoe
Inschrijven?

Wil je je inschrijven in onze school? 

Voor het schooljaar 2023-2024 (eerstejaars):

 • Om je voorinschrijving te finaliseren of om je (zonder voorinschrijving) in te schrijven in onze school, maak je een afspraak via deze link: Definitieve inschrijving - VMS Zonhoven
  We vragen om je inschrijving te realiseren tussen donderdag 29 juni en vrijdag 7 juli 2023. Er zijn bovendien extra inschrijfmomenten voorzien op zaterdag 1 juli en maandagavond 3 juli.

Voor het huidige schooljaar óf voor het tweede jaar in het volgende schooljaar:

 • Neem dan contact op met de school (via 011 81 91 11 of info@vmszonhoven.be) voor meer info en het maken van een afspraak.
 • Opmerking: Voor het huidige schooljaar (2022-2023) is onze B-stroom volzet wegens het bereiken van de maximumcapaciteit.

 • Wat heb je nodig bij de definitieve inschrijving?
  • Getuigschrift of attest van het basisonderwijs (of van het vorige schooljaar);
  • Het jaarrapport (of het rapport van het laatste volledige trimester) van het huidige schooljaar;
  • Het rijksregisternummer van jouw zoon of dochter (indien je nog niet vooringeschreven bent);
  • De definitieve studiekeuze voor het schooljaar waarvoor je je komt inschrijven;
  • Indien van toepassing: de BaSO-fiche of verslagen van de lagere school m.b.t. de geboden ondersteuning;
  • Indien van toepassing: attesten, verslagen... van het CLB, logo, ondersteuning...
 • Meer info? Mail naar info@vmszonhoven.be of bel naar 011 81 91 11 (tijdens de schooluren).


HoeInschrijven?

Benieuwd? Wie is wie?

Ontdek