Waarom VMS?

Goed in je vel op VMS
Welbevinden

Kwaliteitsvol onderwijs verschaffen, dat is de kerntaak van elke school. Wij, als Vrije Middenschool, zijn ervan overtuigd dat je pas echt goed tot leren kan komen als je je ook goed voelt. We onderscheiden ons als school door het welbevinden van al onze leerlingen voorop te plaatsen.

Het authentieke karakter van onze middenschool is hier onze grootste troef (daar ontdek je hieronder meer over)! Ons schoolteam staat er voor onze leerlingen. Alle dagen opnieuw. We zorgen ervoor dat je geen moeite hebt om je leerkrachten aan te spreken, dat er steeds een vertrouwenspersoon voor je klaarstaat en dat, wanneer het even tegenzit, je op één van onze leerlingenbegeleiders kan rekenen. En ook voor je ouders staat onze deur altijd open.

Goed in je vel op VMSWelbevinden

Leerbegeleiding
Leren leren

‘Leren leren’ is misschien wel de belangrijkste vaardigheid die de leerlingen van een eerste graad onder de knie moeten krijgen. In de Vrije Middenschool begeleiden we je op verschillende manieren.

Na een korte pauze kan je na schooltijd je lessen leren en taken maken in de naschoolse studie. Deze avondstudie start elke lesdag om 15.50 uur en eindigt om 16.55 uur. Woensdag is er geen naschoolse studie.

Tijdens het wekelijkse ‘Mens & samenleving’ wordt er gedurende een aantal weken dieper op het thema ‘leren leren’ ingegaan. Samen met je klassenleraar doorloop je de stappen van het leerproces, besteed je aandacht aan algemene en vakgebonden studietips en stel je een proefwerkenplanning op.

Elke leerkracht helpt je met leertips voor zijn vak. Bij moeilijkheden worden er remediëringsoefeningen aangeboden, zodat je terug kan aansluiten bij de leerstof. Onze leerkrachten zijn ook steeds bereid om een extra woordje uitleg te geven tijdens een speeltijd of middagpauze. Wanneer je langdurig afwezig bent geweest, kan je naar de inhaallessen wiskunde en Frans tijdens een achtste lesuur.

Als we merken dat studeren wat moeilijker loopt, kunnen we onze studiecoach inschakelen. Deze extra leerkracht zal dan samen met jou je leerwerkwijze onder de loep nemen en bijsturen waar nodig.

Omdat het voor vele ouders al enkele jaren geleden is dat zij nog op de schoolbanken zaten, willen we hen graag op de hoogte houden van onze leerstrategieën. De ouders van onze eerstejaars zijn welkom op onze infoavonden: “Hoe help ik mijn kind op weg in het secundair onderwijs?” en “Leren wiskunde leren”.

Voor de leerlingen met leerzorgen wordt in overleg met de coördinatoren zorg op maat afgesproken. We willen de leerlingen zoveel mogelijk tot zelfstandigheid uitdagen en we bieden extra ondersteuning waar dit nodig is.

LeerbegeleidingLeren leren
‘Leren leren’

Leren leren is meer dan leren studeren. Het is het startsignaal van ‘levenslang leren’.

Studiekeuze & oriëntering
Jouw toekomst

Doorheen de komende twee schooljaren zullen we regelmatig even pauze nemen. We staan stil bij wat goed gaat en denken na over hoe we dingen die minder goed lopen, zullen aanpakken.

Je zal ook gestimuleerd worden om na te denken over hetgeen je goed kan en graag doet. In het eerste jaar kan je proeven van twee verkennende projecten. Op het einde van dat jaar begeleiden we je met de keuze voor een major en minor project voor het tweede jaar.

Tijdens het tweede schooljaar zetten we jouw studiekeuzetraject verder om zo de volledige waaier aan studierichtingen in het derde jaar te verkennen en een richting te vinden die aansluit bij jouw interesses en die je tegelijkertijd de nodige uitdaging biedt.

Studiekeuze & oriënteringJouw toekomst

Onze middenschool
Authentiek

Onze middenschoolAuthentiek

VMS'ers
aan het woord

VMS'ersaan het woord

Aandacht voor ICT
Basisvaardigheden

In onze huidige maatschappij staat ICT steeds vaker centraal. Daarom zetten wij als school sterk in op de ontwikkeling van digitale competenties en mediawijsheid.

Een ICT-leraar brengt je deze competenties die je zeker nodig hebt in je verdere opleiding aan.

Via een geïntegreerde aanpak in verschillende vakken ga je deze vaardigheden nog verder verfijnen. Zo leer je correct en doelbewust omgaan met bestanden op je pc en in de cloud, presentaties maken, werken met een tekstverwerker en nog zoveel meer.

Aandacht voor ICTBasisvaardigheden

Aandacht voor ICT
Dactylo

We hebben al heel wat leerlingen snel en foutloos leren typen via onze lessen dactylo. Als leerling van het eerste jaar A-stroom kan je deze lessen volgen. De dactylolessen vinden plaats tijdens het achtste lesuur van 15.40 uur tot 16.30 uur. De school biedt deze lessen gratis aan. Enkel de kostprijs van het handboek wordt in rekening gebracht.

Als je je inschrijft voor deze lessen, volg je gedurende een volledig schooljaar de lessen en moet je thuis ook oefenen. Het is immers een jaarengagement. De leerlingen van de B-stroom krijgen deze lessen in het tweede jaar aangeboden.

Aandacht voor ICTDactylo

Burgerschapseducatie
D-Days & Mega-Dagen

D-DAYS
Via burgerschapseducatie brengen we je kennis, vaardigheden en inzicht bij om een geïnformeerde burger te worden. Gedurende 3 ‘Diversiteitsdagen’ laten we je op een ludieke en educatieve manier proeven van actuele thema’s zoals onder meer rechtvaardigheid, leven met een beperking, multiculturaliteit…

MEGA-DAGEN
Tijdens de ‘Milieu-En-GezondheidsActiedagen’ willen wij je sensibiliseren voor een gezonde levensstijl in een duurzame leefomgeving. Je volgt een gevarieerd programma met een aantal educatieve momenten, workshops en uitstappen.

BurgerschapseducatieD-Days & Mega-Dagen

Vakgebonden extra's

Les krijgen of les volgen is een belangrijk onderdeel van het onderwijsgebeuren. Toch is dit voor vele vakken niet voldoende en trachten we door andere initiatieven de leerstof nog boeiender, nog uitdagender, nog actueler, nog … in kaart te brengen. Je zal zeker enkele keren op uitstap gaan. Kijk maar naar de foto’s.


Vakgebonden extra's

Benieuwd? Wie is wie?

Ontdek